Jelenlegi hely

társasági adó

Könyvelés Eva-s vállalkozások részére 

 

Bejelentkezés

Az eva-törvény hatálya alá a feltételeknek megfelelő új adózók az adóévet megelőző év december 20-áig jelentkezhetnek be.  A bejelentését az adózó december 20-áig minden kötelezettség nélkül írásban visszavonhatja. A bejelentés akkor tehető meg, ha az adózó már a bejelentés időpontjában megfelel az adóalanyiság választásának és az adóalanyiság évére vonatkozó valamennyi feltételnek, valamint nincs az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.  A már az eva-törvény hatálya alá tartozó adóalany nem köteles minden évben bejelentést tenni, ha továbbra is az eva szerint kíván adózni, ilyen esetben az állami adóhatóság az adóalanyt továbbra is adóalanyként tartja nyilván.

Könyvvezetés

Az egyéni vállalkozók kötelesek az eva-törvény szerinti bevételi nyilvántartást vezetni. A jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok (közkereseti társaságok és betéti társaságok) és a korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégek választhatnak, hogy a nyilvántartásaikat a számviteli törvény szabályai szerint a kettős könyvvitel rendszerében, vagy az eva-törvény bevételi nyilvántartásra vonatkozó szabályai szerint vezetik. Erről a választásról az adóalanyiság választásának időpontjáig nyilatkozni kell, az nem változtatható meg, és nem is vonható vissza az adóalanyiság időszaka alatt. A jogi személyeknek és a korlátolt felelősségű egyéni cégeknek a kettős könyvvitel rendszerében kell teljesíteniük nyilvántartási kötelezettségüket.

Az eva alapja, mértéke

Az eva alapja az adóévben megszerzett összes bevétel, melyet módosítani kell a törvényben meghatározott korrekciós tételekkel. Az adó mértéke a pozitív adóalap 37 százaléka. Ha az adóalany bevétele és az összes bevételt növelő összege együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító 30 millió forintos értékhatárt, akkor az értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke 50 százalék.

Az adóelőleg, adó bevallása és megfizetése

Az eva-t adóévenként kell megállapítani, valamint bevallani. A bevallás benyújtásának határideje egyéni vállalkozók és a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó közkereseti és betéti társaság, egyéni cég esetében az adóévet követő év február 25-e, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó adózó esetében az adóévet követő év május 31-e. Az adóalanyiság évközi megszűnése esetén a számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adóalanyoknak az adóalanyiság megszűnését követő 30. napig, a számviteli törvény hatálya alá tartozóknak az adóalanyiság megszűnésének hónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig kell a bevallást benyújtaniuk. Az adóalany az adóév első három negyedévére negyedévenként (a negyedévet követő hónap 12-éig) adóelőleget fizet. Az adóelőleg alapja az adott negyedévben elszámolt összes bevétel, módosítva a korrekciós tételekkel, mely után az adó mértéke 37 százalék. Az eva hatálya alá tartozó adózóra is vonatkozik a feltöltési kötelezettség, ami azt jelenti, hogy az adóévben december 20-áig a várható éves adó összegére ki kell egészítenie az adóelőleg összegét. Az adóévre megállapított eva összegét az adóévben már befizetett adóelőlegek figyelembevételével a bevallás benyújtására előírt határidőig kell megfizetni.

Az eva a következő adónemeket váltja ki:

  •  egyéni vállalkozók esetében:

      - a vállalkozói személyi jövedelemadót és a vállalkozói osztalékalap utáni adót (kivéve kivételek)

        vagy az átalányadót.

      - az általános forgalmi adót (kivéve kivételek).

  •  a jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, egyéni cégek esetében:

      - a társasági adót (kivéve kivételek)

      - a tagnak juttatott osztalék utáni személyi jövedelemadót;

      - a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót;

      - az általános forgalmi adót (kivéve kivételek)

Határon átnyúló szolgáltatások

Az eva adóalanynak is figyelemmel kell lennie arra, hogy az általa nyújtott illetve általa igénybevett szolgáltatás az Áfa tv. előírásai (37-46. §) szerint belföldön, a Közösség másik tagállamában, vagy a Közösség területén kívül teljesül. A szolgáltatás teljesítési helyének megállapítása szempontjából az eva adóalany a belföldön nyilvántartásba

vett áfa adóalanyokkal azonosan ítélendő meg.

 

Az oldalon olvasható információ tekintettel a témakör kiterjedtségére nem érint minden a témakörrel kapcsolatos részletet.

Amennyiben szeretne teljes körű felvilágosítást kapni az Önt érintő témakörrel kapcsolatban kérjük küldje el elérhetőségét, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 kapcsolat

Subscribe to RSS - társasági adó