Jelenlegi hely

Szabályzatok elkészítése, aktualizálása

A szabályzatkészítés és az aktualizálás folyamatos feladatot jelent a Vállalkozás számára. A Számviteli Törvény a vállalkozások részére kötelezővé tette a Számviteli szabályzatok elkészítését, amelyeknek meglétét és szabályosságát az Adóhatóság ellenőrzései során vizsgálja. A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő számviteli politikát.

A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell többek között azokat a gazdálkodóra jellemző szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni. Az újonnan alakuló gazdálkodó a számviteli politikát, és az ehhez kapcsolódó szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni. Törvénymódosítás esetén a változásokat azok hatálybalépését követő 90 napon belül kell a szabályzatokon keresztülvezetni. A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős. 

Kötelező számviteli szabályzatok:

 • Számviteli politika
 • Értékelési szabályzat
 • Számlarend
 • Pénzkezelési szabályzat
 • Leltározási szabályzat
 • Bizonylati rend
 • Selejtezési szabályzat

Egyéb szabályzatok:

 • Szervezeti és működési szabályzat
 • Iratkezelési szabályzat
 • Önköltség számítási szabályzat
 • Személygépkocsi-használati szabályzat
 • Belföldi kiküldetési szabályzat

Kérésére elkészítjük cégre szabott szabályzat csomagját.

Az oldalon olvasható információ tekintettel a témakör kiterjedtségére nem érint minden a témakörrel kapcsolatos részletet.

Amennyiben szeretne teljes körű felvilágosítást kapni az Önt érintő témakörrel kapcsolatban kérjük

küldje el elérhetőségét, és mi felvesszük Önnel a kapcsolatot.

 kapcsolat